První kroky po vstupu do historických Pompejí

Do magických Pompejí se vstupuje branou Porta Marina a hned po prvních krocích na Vás dýchne kousek starověké kultury. Velké množství rovných uliček s mnoha zachovalými domy, obchody či dokonce lázněmi a amfiteátrem působí opravdu velkolepě.
Do magických Pompejí se vstupuje branou Porta Marina a hned po prvních krocích na Vás dýchne kousek starověké kultury. Velké množství rovných uliček s mnoha zachovalými domy, obchody či dokonce lázněmi a amfiteátrem působí opravdu velkolepě.

Silný dojem na Vás rovněž učiní sádrová těla shromážděna v antikváriu. Ta jsou spojena s prvními archeologickými výzkumy v dané oblasti, o které se postaral Guiseppe Fiorelli. Ten objevil dutá místa v sopečném popelu, v nichž nacházel zbytky lidských postav. Fiorelli se rozhodl, že vzniklé dutiny vyplní sádrou, a získá tak věrné kopie obličejů, které hleděly vstříc smrti. Vše se povedlo dokonale a vzniklá „díla“ působí opravdu emotivně.

Pokud budete dále pokračovat ulicí Strada della Marina, dojdete k domu Romula a Rema (bájných zakladatelů Říma) a minete honosný Apollonův chrám. Další zastávkou by mělo být bezpochyby pompejské forum – jakési centrální náměstí, na němž se odehrávaly veškeré politické záležitosti města. Původně stávalo v jeho středu, ale kvůli nové zástavbě se jeho poloha o něco vychýlila. Je prakticky celé obklopeno sochami, důležitými domy a vilami, v nichž žili zasloužilí občané města.

Celými Pompejemi probíhá z východu na západ Ulice hojnosti. Spojovala totiž nejdůležitější části města – náměstí, lázně, amfiteátr a Velkou tělocvičnu. Zmíněné čtyři objekty stojí bezesporu za prohlídku. Jejich návštěva je opravdu nezapomenutelná. Vlastně celá prohlídka Pompejí je nezapomenutelná. Mohli bychom tady psát o desítkách, možná stovkách velmi zachovalých a pozoruhodných staveb a stále by to bylo málo. Vyzdvihnu proto již pouze tři – Velké divadlo (Teatro Grande), které přiléhá k posvátnému místu Trojúhelníkového náměstí a zaujímá tvar podkovy. Dále místní nevěstinec – ten je označován jako Lupanáre. Najdeme v něm 10 pokojů s freskami zachycujícími erotické výjevy spolu se vzkazy spokojených klientů (zachovalo se více jak 120 dobře čitelných nápisů). A konečně monstrózní vilu Faunův dům. Tato velkolepá stavba je známá zejména díky proslavené mozaice s výjevem bojujícího makedonského vojevůdce Alexandra Velikého proti perskému králi Dariu I. a obrovské bronzové soše, podle níž byl objekt nazván.
Čtěte také:

Betonárna Ivančice dodává tak kvalitní beton, že i za stovky let ho budou návštěvníci a archeologové obdivovat.

Magazín