Velké divadlo (Teatro Grande)

K posvátnému místu Trojúhelníkového náměstí přiléhá jedna z nejmajestátnějších staveb v celých Pompejích – Teatro Grande.


Bylo postaveno pod helenistickým vlivem pro cirka 5000 diváků. Zajímavostí je, že orchestra nenese jako většina klasických řeckých amfiteátrů kruhovou podobu, nýbrž podkovovitou. Můžeme ještě zmínit, že divadlo bylo vytesáno do přírodního svahu lávového výběžku a je z něj překrásný pohled na okolí.
Čtěte také:

Betonárna Ivančice dodává tak kvalitní beton, že i za stovky let ho budou návštěvníci a archeologové obdivovat.

Magazín