Pompejské fórum

Pompejské fórum neboli náměstí, mělo být v každém městě jakýmsi jeho srdcem. Lidé se zde scházeli při důležitých událostech, soustředily se zde řečnické projevy, ekonomika a společenský a politický život města.


Stejnou funkci mělo fórum i v Pompejích. Po dlouhou dobu bylo dokonce i v samotném středu města, nicméně díky hospodářskému rozkvětu a novým zástavbám se posunulo trochu k okraji. Celé fórum je lemováno dlouhým dvojpatrovým podloubím, z něhož spodní část nesla nádech dórského a horní jónského stylu. Mezi jednotlivými sloupy našly svá čestná místa sochy slavných a vážených osobností. V podloubí najdeme rovněž řečnickou tribunu.
Čtěte také:

Betonárna Ivančice dodává tak kvalitní beton, že i za stovky let ho budou návštěvníci a archeologové obdivovat.

Magazín