Zánik města

Inkriminovaným dnem se pro Pompeje bezesporu stal 24. srpen léta Páně 79. Místním obyvatelům nestačila mnohá varování, která jim byla předeslána. Ať už se jednalo o již zmíněné zemětřesení či o vyschnutí studen a slabé ranní otřesy.


Ráno toho dne dosáhl tlak uvnitř vulkánu neúnosné meze a Vesuv začal chrlit obrovské množství kamenů a sopečného prachu. Díky svědkovi, kterým byl Plinius mladší, se informace o průběhu erupce dochovaly až do dnešních dnů. Plinius vše sepsal a poslal jednomu z předních historiků té doby – Tacitovi. Pro názornou ukázku vybíráme úryvek z jeho dopisu: „Z Vesuvu šlehaly plameny a vysoké ohnivé sloupy. Ze dne se stala noc. I ve Stábiích padal popel, budovy se třásly otřesy. Moře bylo rozbouřené, byl cítit sirný zápach. Rozednělo se teprve třetí den od výbuchu.“
Čtěte také:

Betonárna Ivančice dodává tak kvalitní beton, že i za stovky let ho budou návštěvníci a archeologové obdivovat.

Magazín