Pompeje a každodenní život

Dnešní život v Pompejích je díky obrovskému cestovnímu ruchu relativně čilý. Město, v němž nyní žije přibližně 26 tisíc obyvatel, bylo postaveno vedle pozůstatků Pompejí starověkých a z jejichž prestiže nyní také žije.

Celý článek

První kroky po vstupu do historických Pompejí

Do magických Pompejí se vstupuje branou Porta Marina a hned po prvních krocích na Vás dýchne kousek starověké kultury. Velké množství rovných uliček s mnoha zachovalými domy, obchody či dokonce lázněmi a amfiteátrem působí opravdu velkolepě.

Celý článek

Život v Pompejích před výbuchem

Město bylo založeno již v 7. století před Kristem kmenem Osků a jako přístav bylo hojně využíváno Etrusky a Řeky.

Celý článek

Znovuobjevení Pompejí

Enormní exploze pokryla sopečným popelem obrovskou plochu, ale o vykopání alespoň částí měst se nediskutovalo.

Celý článek

Zánik města

Inkriminovaným dnem se pro Pompeje bezesporu stal 24. srpen léta Páně 79. Místním obyvatelům nestačila mnohá varování, která jim byla předeslána. Ať už se jednalo o již zmíněné zemětřesení či o vyschnutí studen a slabé ranní otřesy.

Celý článek

Pompejské fórum

Pompejské fórum neboli náměstí, mělo být v každém městě jakýmsi jeho srdcem. Lidé se zde scházeli při důležitých událostech, soustředily se zde řečnické projevy, ekonomika a společenský a politický život města.

Celý článek

Stabijské lázně

Jelikož Římané nezanedbávali své hygienické návyky, které byly mimochodem na velmi vyspělé úrovni, poměrně často navštěvovali lázně. V Pompejích najdeme takzvané Stabijské lázně, jejichž nejstarší jádro pochází ze 4. století před naším letopočtem.

Celý článek

Faunův dům

Tato monstrózní rodinná vila, či spíše palác, dostala název podle veliké bronzové sochy, na níž je vyobrazen faun. Luxusní obydlí má rozměry 80 x 35 metrů a tvoří jej několik rozlehlých, samostatných částí.

Celý článek

Lunapare

Lunapare je jedna z nejpozoruhodnějších staveb, kterou jednoznačně stojí zato navštívit. Jedná se o největší a zároveň jediný nevěstinec, jenž byl určen tomuto účelu.

Celý článek

Velké divadlo (Teatro Grande)

K posvátnému místu Trojúhelníkového náměstí přiléhá jedna z nejmajestátnějších staveb v celých Pompejích – Teatro Grande.

Celý článek
 1  2    Další »

Betonárna Ivančice dodává tak kvalitní beton, že i za stovky let ho budou návštěvníci a archeologové obdivovat.

Magazín